Kosten Koper: wat is het?

Bij het kopen van een huis denken we altijd in de eerste plaats aan de koopsom. Maar….. er zijn nog andere kosten. Deze kosten samen vallen onder het kopje Kosten Koper. Grofweg kun je zeggen dat de kosten zo’n 10% van de aankoopprijs van de woning bedragen.  Welke kosten zijn het, om hoeveel gaat het en wie regelt de betaling?

 • Kosten inschrijving Kadaster
  • Het Kadaster is het openbare register waarin van elke woning (incl. het perceel waarop het staat) is genoteerd wie de eigenaar is, welke rechten hij heeft en wat de koopsom was waarvoor hij het goed heeft verkregen.
 • Kosten inschrijving hypotheek
  • Het Kadaster houdt ook het hypotheekregister bij. Daarin staan de namen van de schuldeisers (hypotheekhouders) of beslagleggers, de datum van inschrijving bij het Kadaster, de hoofdsom of het bedrag van inschrijving of beslaglegging, het zakelijk recht waarop de inschrijving betrekking heeft (bijvoorbeeld erfpacht of opstal)
 • Overdrachtsbelasting of BTW
  • Bij het kopen van een huis, maar ook een vakantiewoning, garage of een stuk grond ben je overdrachtsbelasting verschuldigd. De notaris doet namens jou als nieuwe eigenaar aangifte voor deze belasting. De overdrachtsbelasting van een woning is 2%. Bij bedrijfspanden geldt een ander tarief.
  • Bij appartementen moet u overdrachtsbelasting betalen over het lidmaatschapsrecht van de VVE.
  • Ook over rechten op onroerende zaken, zoals het opstalrecht of erfpachtrecht betaal je overdrachtsbelasting. Hoe hoog het bedrag is, is afhankelijk van de lengte van het erfpachtrecht en de hoogte van de canon. De notaris kan je hierbij helpen.
  • Bij een nieuwbouwwoning betaal je geen overdrachtsbelasting. Wel moet je omzetbelasting van 21 procent betalen. Meestal zit deze al in de grondprijs en aanneemprijs verwerkt. Het is goed daar bij de aankoop van een nieuwbouw woning naar te informeren, zodat je niet voor een dure verrassing komt te staan.
 • (Gedeelte) Zakelijke Belastingen – OZB, rioolrecht, waterschapslasten en erfpachtcanon
  • De koper neemt de som van de zakelijke belastingen over voor het gedeelte van het jaar dat hij er gebruik van maakt, als de verkoper deze belastingen voor dat jaar al heeft voldaan.
 • Kosten notaris
  • De notaris heeft een belangrijke controlerende functie. Daarnaast schrijft hij de leverings- en hypotheekaktes in in de openbare registers en doet hij aangifte van de overdrachtsbelasting.
 • Kosten Makelaar
  • Ook voor de diensten van de makelaar wordt betaald. Meestal gaat het om een van te voren afgesproken bedrag of een percentage van de koopsom.

De notaris regelt de betaling van de kosten koper. Ze staan netjes uitgesplitst op de nota van de notaris en dienen betaald te zijn op de dag van de overdracht. Zijn ze dat niet, dan gaat de overdracht niet door.

Vrij op naam

Soms zie je bij het kopen de afkorting v.o.n. staan. Dat betekent zoveel als Vrij op Naam. Bij het kopen van een huis Vrij op Naam worden de kosten van de overdracht door de verkoper betaald. Dat betekent dus dat je geen kosten hebt voor de overdrachtsbelasting, de transportakte door de notaris en de inschrijving in het Kadaster.

Helemaal zonder kosten kom je er echter niet vanaf. Voor het afsluiten en inschrijven van de hypotheek moet je namelijk wél de kosten betalen: het gaat dan om advies- en afsluitkosten en de notariskosten voor de inschrijving in het openbare register van hypotheken.

Kosten Koper: hoe financier je?

Financieren

Vanaf 2018 zijn de Kosten Koper niet meer mee te financieren in de hypotheek en zul je deze op een andere manier moeten financieren.

Aftrekbaar

Kosten voor het afsluiten van de hypotheek kun je aftrekken in een keer in het jaar waarin u de kosten hebt gemaakt.

 • advies- en bemiddelingskosten voor uw hypotheekadviseur
 • bereidstellingsprovisie: geld betaald aan de bank of een verzekeraar om de aangeboden rente in de offerte te verlengen.
 • notariskosten voor de hypotheekakte
 • kadastrale rechten voor de hypotheekakte
 • taxatiekosten voor het krijgen van de lening
 • kosten voor de aanvraag van de Nationale Hypotheek Garantie
 • bouwrente die u betaalde ná het tekenen van het voorlopig koopcontract, maar vóór het tekenen van de hypotheekakte
 • kosten voor uw nieuwbouwdepot of verbouwingsdepot

Niet aftrekbaar

 • bemiddelingskosten voor de aankoop van de woning, bijvoorbeeld makelaarsprovisie
 • overdrachtsbelasting en omzetbelasting
 • notariskosten en kadastrale rechten voor de koopakte
 • bouwrente over de periode voor het afsluiten van de voorlopige koopovereenkomst
 • kosten van onderhoud en verbouwing
  • Uitzondering: bij een rijksmonumentenpand mag u deze kosten voor onderhoud en verbouwing  onder bepaalde voorwaarden wel aftrekken.

Jaarlijks terugkomende kosten

Denk er aan dat er naast eenmalige kosten bij het kopen van een huis aan het bezitten van een huis altijd kosten verbonden zijn naast de hypotheekkosten. Bijvoorbeeld de gemeentelijke belastingen en kosten voor het onderhoud. We noemen deze jaarlijks terugkomende kosten vaste lasten.