© HJ Makelaardij

DE DAG VAN DE OVERDRACHT

Je hebt alles dat hier boven staat nu wel geregeld en kijkt reikhalzend uit naar de dag waarop je je de eigenaar van een nieuw huis kunt noemen. Op deze dag van de daadwerkelijke overdracht zul je toch nog wel wat dingen moeten doen voor je bij de notaris de sleutel krijgt.

 • Inspectie van het huis: Op de leveringsdatum zullen de koper en de verkoper (met hun makelaars) het huis bezoeken voor ze naar de notaris gaan. Tijdens deze inspectie zijn er 3 dingen die aandacht behoeven:
  • Het huis moet leeg zijn. Niemand zou daar meer moeten wonen. Als er aanwijzingen zijn dat er nog steeds mensen in het huis wonen, moet je de leveringsakte niet ondertekenen.
  • Zit alles erin? Alles dat structureel aan het huis vast zat toen je het koopcontract tekende (of toen je het huis bekeek tijdens de kijkdagen) moet nog steeds in het huis zijn. De keuken met zijn apparatuur bijvoorbeeld, maar een koelkast die niet structureel aan de keuken is bevestigd, kan zijn verwijderd. Uiteraard alleen als beide partijen zijn overeengekomen dat dat zou gebeuren.
  • De gas-, water- en elektriciteitsmeter moet worden uitgelezen en de standen geregistreerd. Deze metingen worden doorgegeven aan de leveranciers, zodat ze weten wanneer ze de rekening op naam van de nieuwe eigenaren moeten zetten.

Als er geen gekke dingen zijn geconstateerd, gaan kopers en verkopers naar de notaris om de leveringsakte te ondertekenen.

 • De ondertekening: De ondertekening bij de notaris zal altijd in twee delen worden verdeeld:
  • De leveringsakte: In het eerste deel ondertekenen kopers en verkopers de leveringsakte. De notaris zal eerst willen controleren of de kopers en verkopers zijn wie ze zeggen dat ze zijn door hun identificatiepapieren (paspoort of ID) te controleren. Vergeet dat dus niet mee te nemen.
   Vervolgens leest de notaris (een samenvatting van) de leveringsakte voor zodat alle partijen begrijpen waarvoor ze gaan tekenen. Houd er rekening mee dat dit in het Nederlands is en dat als kopers of verkopers het Nederlands niet onder de knie hebben, er een officiële vertaler moet zijn.
  • Verzekering en energielabel: De notaris controleert ook of de woning verzekerd (opstalverzekering!, wat je met je boedel doet moet jij weten) is en of er een energielabel bij de leveringsakte zit.

Als beide partijen het eens zijn met de leveringsakte en transactie zelf, is het tijd om te tekenen. Na de ondertekening worden de sleutels van het huis aan de nieuwe eigenaren gegeven en is de transactie voltooid.

 • Het financiële gedeelte: Wanneer de leveringsakte is ondertekend, zijn de verkopers klaar en vertrekken ze. De kopers blijven om te tekenen voor het financiële deel van de transactie.
  • De eindafrekening: De notaris legt eerst uit welke kosten op de eindafrekening worden vermeld. Het gaat hier natuurlijk om de koopsom en de hoogte van de aanbetaling, maar ook de rekening voor de diensten van adviseurs als de hypotheekadviseur, de makelaar en de notaris zelf en om de overdrachtsbelasting.
  • De hypotheekakte: Daarna is het tijd om te tekenen voor de hypotheekakte. In de meeste gevallen wordt de bank vertegenwoordigd door een andere notaris (van hetzelfde notariskantoor) en ondertekent hij/zij de hypotheekakte namens de bank.

Wanneer beide akten zijn ondertekend, is ook het financiële gedeelte van de transactie voltooid en zijn de kopers de nieuwe eigenaren van het huis.