© HJ Makelaardij

Financiering/Hypotheek: het bepalen van de hoogte van je budget

De meeste mensen beginnen met verlekkerd plaatjes kijken op Funda als ze van plan zijn een huis te kopen. Een andere ingang om mee te beginnen is het bepalen van de hoogte van je budget. Daarmee kan een oriënterend gesprek met een hypotheekadviseur je helpen. Het belangrijkste punt dat hij/zij je duidelijk zal maken is dat je voor de aankoop van een huis áltijd eigen geld mee zult moeten brengen. Het maximale budget bepaalt ook meteen de prijsklasse van woningen, die voor jou zijn weggelegd.

Waar kijkt de bank of hypotheekadviseur naar voor het vaststellen van de maximale hypotheek?

Maximaal budget

Salaris en continuïteit
Een hypotheekbank gaat voor de hoogte van een verantwoorde lening uit van je salaris (eventueel vermeerderd met die van je partner) en wil graag zeker zijn dat je de hypotheek ook in de toekomst kunt blijven betalen. Men kijkt dus altijd naar het soort arbeidscontract dat je hebt en de duur ervan. Ook als ZZP’er zijn er mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten al gelden hier vaak speciale voorwaarden voor. De hypotheekadviseur kan je hier verder mee helpen.

(Taxatie)Waarde van een woning
Omdat de woning het onderpand is voor je hypotheek bepaalt de waarde van een woning de hoogte van de hypotheek die je kunt afsluiten. Hoe hoog de waarde van een bepaalde woning op de markt (=de marktwaarde of taxatiewaarde) is, wordt bepaald door een beëdigd taxateur.

Maximale hypotheek
De Nederlandse wet bepaalt dat de hypotheek die je wilt afsluiten ten hoogste 100% van de taxatiewaarde van de woning mag zijn.

Aankoopprijs
De aankoopprijs van een woning kan hoger liggen dan de door de taxateur aangegeven marktwaarde, doordat de uiteindelijke koopprijs boven de marktwaarde uitkomt (bijvoorbeeld door overbieden). Omdat de hypotheek niet hoger kan zijn dan de door de taxateur aangegeven marktwaarde, zul je het deel dat boven de marktwaarde ligt met eigen geld moeten financieren.

Aankoopkosten (ook wel kosten koper of k.k. genoemd)
Bij het kopen van een huis maak je gebruik van diensten van adviseurs, de notaris en moet je ook nog eens belasting betalen over de aankoopprijs. Deze kosten samen heten de aankoopkosten. Ook deze aankoopkosten kunnen niet via de hypotheek worden gefinancierd en zul je dus uit eigen geld moeten betalen. Al met al kunnen extra kosten en belastingen voor het kopen van een huis oplopen tot wel 6% à 10% van de aankoopprijs. Onder de aankoopkosten vallen o.a.:

 • Hypotheekadvieskosten
 • Verwerkingskosten van hypotheek
 • Kosten van het aanvragen van Nationale Hypotheek Garantie (NHG
 • Kosten en vergoedingen voor vervroegde aflossing van vorige hypotheek
 • Notariskosten
 • Kosten voor inschrijving in het kadaster
 • Kosten van taxatie
 • Bouwkundig onderzoek
 • Kosten voor lidmaatschap van de Vereniging van Eigenaren (alleen bij appartement
 • Makelaarscourtag
 • Overdrachtsbelasting (2% van de aankoopprijs
 • Kosten van tolk of vertaling van documenten, als je een expat ben
 • Aandeel naar rato van gemeentelijke belastingen

Voorbeeld

In de onderstaande berekening kun je zien hoeveel eigen geld moet worden ingebracht als de woning een marktwaarde heeft van € 200.000 en de aankoopprijs € 10.000 hoger ligt dan de marktwaarde.

 • Markt/taxatiewaarde: € 200.000 (= de maximale hypotheek die je kunt krijgen)
 • Aankoopprijs: omdat je de woning heel graag wilt hebben, biedt je 000 meer dan de marktwaarde. Dus is de aankoopprijs € 210.000
 • Verschil tussen marktwaarde en aankoopprijs: € 10.000
 • Bijkomende aankoopkosten: 6-10% van aankoopprijs: € 12.600 (6% van € 210.000)
 • Totaal eigen geld: Totaal bedrag dat niet gefinancierd wordt via je hypotheek is dus: € 10.000 plus € 12.600 = € 22.600.
 • Als je dit huis echt wil kopen, zul je dus € 22.600 aan eigen geld moeten meebrengen om het verschil tussen de marktwaarde en de aankoopprijs inclusief de aankoopkosten te dekken.

Schulden
Voor het kopen van een huis is het meebrengen van eigen geld dus cruciaal. Voor het bepalen van de ruimte die je hebt is van belang dat er ook altijd gekeken wordt naar je schulden. De meeste jonge mensen hebben die in de vorm van een studieschuld.

Kortom
Wat iemand dus maximaal kan bieden hangt af van zijn salaris, de continuïteit die zijn/haar werkgever kan bieden, de maximale hypotheek die hij/zij kan krijgen én (niet onbelangrijk, zoveel is nu duidelijk!) de hoeveelheid spaargeld waar hij/zij over beschikt en de schulden die geregistreerd staan.