Parkeren in Utrecht

Parkeren in de grote stad is vaak een probleem. Naast het tekort aan parkeerplaatsen reizen de kosten de pan uit. Helaas is het in Utrecht niet anders.Een groot deel van het centrum kent betaaldparkeren en hier wordt door de gemeente strak op gehandhaaft. Toch staat het betaalbaar en voor de deur parkeren voor veel mensen hoog op het woonwensenlijstje. Daarom kan het goed zijn om in de orientatiefase al te kijken wat het parkeerbeleid is in een bepaalde straat of wijk.

Kort parkeren

Parkeerzones Utrecht

Kort parkeren is een andere benaming voor het parkeren en betalen bij de parkeermeter op straat. Utrecht kent drie verschillende parkeerzones. Zone A1 (rood) en A2 (geel) hebben ieder vaste parkeertarieven en tijden waarop betaald moet worden. Zone B1 (blauw) kent wel een vast tarief maar kan verschil hebben in de tijden waarop betaald moet worden. Op feestdagen gelden ook diverse regelingen per zone. Het is mogelijk om een dag- of avondkaart te kopen bij de parkeermeter. Een dergelijke kaart zorgt er voor dat het parkeren iets goedkoper wordt maar alleen als de auto voor lange tijd geparkeerd staat.

Om niet voor verassingen te komen staan is het altijd goed om eens te kijken op de site van de gemeente Utrecht welke parkeerregels er allemaal gelden in bijvoorbeeld de straat of buurt, want zeker voor mensen van buiten de stad kan het parkeerbeleid complex overkomen.

Betaald parkeren
Basisinformatie met o.a. feestdagen met vrij parkeren

Plattegrond met verschillende parkeerzones
(straat en huisnummer kan worden ingevuld)

Parkeerkosten
Parkeertarieven per zone

Om bewoners tegemoet te komen in de parkeerkosten heeft de gemeente Utrecht enkele faciliteiten in het leven geroepen. De meest gebruikte is de bewonerskorting voor bezoek. Deze korting is bedoeld voor bewoners van een van de drie zones en zorgt er voor dat er 70 uur per kwartaal voor 50% van de prijs kan worden geparkeerd. In principe dient het voor bezoek van bewoners,  maar in de praktijk blijkt dat het ook vaak wordt gebruikt door bewoners die wachten op een parkeervergunning.

Daarnaast heeft de gemeente Utrecht speciale voorzieningen in het parkeerbeleid opgenomen voor zorgbehoevende inwoners. Dit uit zich in onder meer in de vorm van parkeerkorting voor mantel-, thuis, of kraamzorg en uiteraard is het voor gehandicapten mogelijk om een speciale gehandicaptenkaart en -parkeerplaats te verkrijgen. Voor al deze regelingen gelden echter wel dat ze aan strenge eisen en voorwaarden zijn gebonden. Op Mijnparkeren kan de status worden ingezien en wijzigingen worden doorgevoerd voor wat betreft de verschillende bewonerskortingsregelingen.

Bewonerskorting voor bezoek

Bewonerskorting voor mantel/thuiszorg

Bewonerskorting voor kraamzorg

Mijn parkeren

Parkeren gehandicapte

Wat tegenwoordig ook erg kan schelen in de kosten, is het betaald parkeren met behulp van een app op de mobiele telefoon. Het grote voordeel van deze apps is dat er alleen hoeft te worden betaald voor de tijd dat men geparkeerd staat (en er geen bon op de voorruit zit als het allemaal wat uitloopt). Dit kan daadwerkelijk schelen in de kosten, als het parkeren meer dan € 4,- per uur kost. Daarnaast hoef je niet in de rij te staan bij de parkeermeter en krijg je een keer per maand een duidelijk overzicht van de gemaakte parkeerkosten. Let er wel op dat er voor het gebruik maken van de diensten extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Vergelijkmobielparkeren.nl

Parkeervergunning

Om in een keer van alle problemen rondom het parkeren af te zijn is er de parkeervergunning. Deze parkeervergunning wordt beperkt uitgegeven door de gemeente Utrecht en geeft recht op vrij parkeren in een bepaald gebied (rayon). Dit maakt de parkeervergunning een gewild object, zeker in de oude binnenstad met krappe straatjes, beperkte parkeerplaatsen en hoge parkeertarieven.

Parkeervergunning bewoner

Helaas is het verkrijgen van een parkeervergunning niet zo gemakkelijk als het lijkt. Dit komt niet zozeer door de voorwaarden die er worden gesteld (ingeschreven staan op adres, eigenaar zijn van auto etc.) maar eerder door het beperkte aantal vergunningen wat wordt afgegeven. Hierdoor wordt er, in bepaalde rayons, gewerkt met wachtlijsten voor het verkrijgen van een nieuwe vergunning. Er wordt pas een nieuwe vergunning uitgegeven als een eerder uitgegeven vergunning, om welke reden dan ook, is komen te vervallen.

Daarnaast is het in sommige rayons niet mogelijk om meer dan 1 vergunning te verkrijgen per adres of is het verkrijgen helemaal niet mogelijk. Dit is het geval indien er op het adres voldoende eigen parkeergelegenheid is volgens de gemeente. Hierbij kan gedacht worden aan een garage op eigen grond, parkeerplek onder een appartementencomplex of een oprijlaan.

Stratenlijsten parkeerrayons

Wachtlijst parkeerrayons

1 of 2 parkeervergunningen

Het grootste voordeel van het hebben van een parkeervergunning zit hem uiteraard in de kosten. De duurste vergunning kost € 69,21 per kwartaal. Dit bedrag staat ongeveer gelijk aan twee dagkaarten bij de parkeermeter (€ 66,06) in het zelfde gebied! Daarnaast biedt de parkeervergunning tot op zekere hoogte de garantie dat er relatief dichtbij de woning kan worden geparkeerd.

Kosten parkeervergunning

Voor nieuwe woningeigenaren is het van belang om te weten dat het pas mogelijk om een aanvraag voor een parkeervergunning te doen als zij staan ingeschreven op het adres. Als de verhuizing binnen een rayon heeft plaatsgevonden kan in sommige gevallen de parkeervergunning mee, maar let er wel op dat dit geen zekerheid is. Vindt de verhuizing binnen Utrecht plaats maar gaat het wel om een ander rayon dan zal de oude vergunning moeten worden opgezegd en moet er een gehele nieuwe vergunning worden opgevraagd.

Parkeervergunning: verhuizing