© HJ Makelaardij

TAXATIE EN BOUWKUNDIGE INSPECTIE

Wat gebeurt er nadat de koopakte is ondertekend (of misschien zelfs daarvoor als er alleen nog maar een mondelinge overeenkomst is)? Er volgt nu een onderzoek door de koper dat er op gericht is om na te gaan of hij/zij gebruik zal moeten maken van de ontbindende voorwaarden. Immers als dat zo is dan willen koper en verkoper dat zo snel mogelijk weten.

  • Taxatie: Het pand wordt nu door een beëdigd taxateur getaxeerd. De taxatie van een woning bepaalt de reële waarde van het huis. De taxateur komt tot zijn taxatiewaarde door de woning te vergelijken met andere woningen in de buurt. Hij kijkt daarbij o.a. naar koopprijs en staat van onderhoud. Zoals we al eerder aangaven is deze taxatie nodig voor het verkrijgen van de hypotheek. Het is dus aan de koper om een taxateur in te schakelen, hoewel je natuurlijk altijd aan je eigen makelaar kunt vragen je ook bij deze stap te begeleiden en je wat namen van taxateurs op te geven– want hoe kom je zo snel aan een taxateur.
  • Bouwkundige keuring: Het gaat hier om een visuele keuring door een bouwkundige, om de (onderhoud)staat van het pand te bepalen. Meestal wordt ook aangegeven wat de kosten zijn om de gebreken te herstellen. Ook bij het vinden van een bureau voor bouwkundige keuring kan je makelaar helpen.
    Het is verstandig om het taxatie- en bouwkundig onderzoek van de woning zo snel mogelijk na het overeenkomen van de koop of na ondertekening van het contract te laten uitvoeren. Als de marktwaarde niet hoog genoeg is om het huis gefinancierd te krijgen of als de bouwkundige staat niet is wat werd verwacht, kan dit tot allerlei problemen leiden.