© HJ Makelaardij

Alle BSO’s zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang. Daar is snel een overzicht te vinden van de in Utrecht aanwezige BSO’s en de kwaliteit ervan is na te gaan in de inspectierapporten. Ook word je doorverwezen naar de websites van de BSO’s.

Ook gastouders en gastouderbureaus zijn in dat register te vinden.

Een lijst met Kinderdagverblijven is ook op de site te vinden. Tevens kun je zien of er ook een mogelijkheid is voor voorschoolse educatie op het kinderdagverblijf. Voorschoolse indicatie is gericht op kinderen die extra aandacht nodig hebben ter voorbereiding voor de basisschool. Je komt er alleen voor in aanmerking met een indicatie.  Wanneer je hiervoor in aanmerking komt lees je op deze site.

Voor kinderopvang is een toeslag te verkrijgen. Wanneer je er voor in aanmerking komt vind je hier.